شرکت ها و کارفرمایان ویژه ...

ستاره انديشه
بيمه سامان
شرکت تيميس
شرکت سهلان
فرصت های شغلی در شرکت میراب
باوند شيمي

استخدام سمتهای موجود مرتبط با مهندس معماری

جستجوی شما شامل ۱۰ مورد آگهی شغلی است.

تغيير گروه شغلی
معرفی این صفحه به دوستان
     

مکان :   تهران
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۱۲ اسفند
یک شرکت معتبر مهندسی و ساختمانی به منظور تکمیل تیم متخصص خود ....

مکان :   تهران ، قیطریه
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۱۲ اسفند
شرکتی فعال جهت تکمیل کادر پرسنلی دفتر معماری خود در محدوده ق ....

مکان :   تهران ، میرداماد
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۱۱ اسفند
شرکتی معتبر و فعال به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین ش ....

مکان :   تهران
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۱۰ اسفند
شرکتی معتبر و فعال به منظور تکمیل سرمایه انسانی خود از واجدی ....

مکان :   تهران
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۹ اسفند
شرکتی فعال جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از یک نفر مهندس معمار با ....

مکان :   تهران
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۲ اسفند
شرکتی به منظور توسعه فعالیت های خود از افرادی به عنوان مهندس ....

مکان :   تهران ، نیاوران
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۱ اسفند
شرکتی فعال در نظر دارد جهت تکمیل کادر تخصصی خود از افراد علاق ....

مکان :   تهران
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۱ اسفند
یک شرکت مهندسین مشاور در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی و تخص ....

مکان :   تهران ، سعادت آباد
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۲۸ بهمن
یک شرکت فعال در زمینه ابنیه و ساختمان در نظر دارد جهت تکمیل ک ....

مکان :   تهران ، ظفر
حقوق دريافتی :   برحسب توافق
تاريخ انتشار :   ۲۶ بهمن
گروه معماری کارند فعال در ارائه خدمات معماری و مهندسی در حوز ....


     


آخرین استخدام ها جستجوی رزومه درباره کاربانک خدمات به کارفرمایان تبليغات شرايط و مقررات نظر و پيشنهاد تماس با کاربانک